„Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai” strateginių veiklų plėtra“

Pagrindinis / „Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai” strateginių veiklų plėtra“

Projektai

Įgyvendinti projektai

„Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai” strateginių veiklų plėtra“

Projektas įgyvendintas 2023 metais.

Projektą finansavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo programa (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) – Projektui skirta suma 55 000 Eur.

Projekto tikslas: Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimas per veiklos plėtrą, visuomenės nuostatų keitimą inovatyviais metodais, advokacinių gebėjimų, bendradarbiavimo ir viešųjų paslaugų teikimo stiprinimą.

Siekiant užsibrėžto tikslo nusimatėme šiuos uždavinius:

01
Didinti Asociacijos narių - švietimo specialistų, padėjėjų, soc.darbuotojų darbo kompetencijas su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais įtraukiąjame švietime.
02
Stiprinti vidinę ir išorinę komunikaciją socialiniuose tinkluose, vidinėse ir išorinėse inteneto svetainėse, pranešimuose žiniasklaidai.
03
Asocijuotų juridinių narių bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos stiprinimas.
04
Sustiprinti Asociacijos kompetencijas advokacijos veikloje.
05
Didinti diagnozės prieinamumą ir teisę į sveikatą autistiškoms paauglėms ir moterims.
06
Asociacijos išorinio finansinio audito atlikimas.

Projekto rezultatai ir poveikis bus svarbus asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimų narių teisių gynimui ir atstovavimui. 

Pagrindinės projekto tikslinės grupės yra vaikai/suaugę su įvairiapusiais raidos sutrikimais, jų tėvai (globėjai), kiti jų šeimų nariai, specialistai (dirbantys su įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais vaikais/suaugusiais ), Asociacijos darbuotojai, savanoriai ir visuomenės nariai.

Komunikacijos stiprinimo ir išorinių žinučių ataskaita 2023 m.

Scroll to Top
Skip to content