Pagrindinis / Kas mes esame?

Kas mes?

Apie Lietaus vaikus

Kas mes esame

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ savo veiklą oficialiai pradėjo 2013 metų kovo 20 dieną. Asociaciją įkūrė autistiškus vaikus auginantys tėvai. Uždaroje socialinių tinklų grupėje 2012 m. bendravo 30 tėvų, kuriems gimė mintis susiburti į organizaciją. Per pusmetį buvo paruošti įstatai, sugalvotas pavadinimas, sukurtas logotipas. Šiai dienai tai didžiausia autistiškus asmenis atstovaujanti organizacija Lietuvoje.

2016 m. „Lietaus vaikai“ tapo tarptautinės organizacijos „Autism Europe“ nariais, su bendruomene dalijasi pačiomis naujausiomis medicininėmis žiniomis, vykdo advokaciją, kuria pagalbos metodikas, organizuoja mokymus, įgyvendina įvairius projektus ir vykdo informacijos sklaidą. Šiuo metu pagrindinis asociacijos tikslas, kad autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės gyventų įtraukiai ir oriai.

Jau pasiekėme:

 • Nuo 2015 metų įteisinta suaugusiųjų autizmo diagnozė Lietuvoje.
 • Įteisintas sensorinių integracijos priemonių kompensavimas.
 • Priimtas autizmo pagalbos veiksmų planas.
 • Daugiau autistiškų vaikų įgijo teisę gauti išmoką.
 • Inicijuotas skyriaus sukūrimas, kuris teikia metodinę pagalbą. 
 • Suburta 490 narių bendruomenė.
 • Inicijuotas 8 asocijuotų  juridinių asmenų steigimas regionuose.
 • Leidžiamas žurnalas „Lietaus vaikai“.
 • Suorganizuota daugiau nei 50 mokymų.
 • Suorganizuotos 4 konferencijos.
 • Išleistos knygos: „Augimas“, „Autistiški vaikai pradinėje mokykloje“, „Socialinių istorijų rašymo gairės“. 
 • Kasmet konsultuojame daugiau nei 100-ą asmenų aktualiais klausimais.
 •  10 kasmetinių stovyklų autistiškiems vaikams.

Misija ir vizija

Misija

Kurti įtraukią ir atvirą autistiškiems asmenims visuomenę: telkti, šviesti, atstovauti, įgalinti, padėti!

Vizija

Autistiški asmenys gyvena oriai įtraukioje ir atviroje visuomenėje.

Mūsų Vertybės

Veiklos tikslai

Įgalinti

 ir vienyti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, veikiančias autizmo srityje, stiprinti jų institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis.

Šviesti

visuomenę, tėvus, pedagogus ir specialistus autistiškų asmenų socialinės atskirties mažinimo klausimais, specialiojo ugdymo metodikų, tėvų ir vaikų teisių, pagalbos galimybių socialinėje ir teisinėje srityse klausimais.

Telkti

autistiškus asmenis ir jų šeimos narius (taip pat globėjus ar kitus juos atstovaujančius asmenis), gydytojus, specialiuosius pedagogus, socialinius darbuotojus ir kitus asmenis, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su autizmo spektro sutrikimą turinčiais asmenimis;

Padėti

autistiškiems asmenims ir jų šeimos nariams visapusiškai integruotis į visuomenę

Atstovauti

autistiškų asmenų interesus ir siekti tarptautiniuose teisės aktuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų nuostatų dėl neįgaliųjų diskriminavimo, socialinės atskirties mažinimo, lygių teisių į švietimą, socialinę ir sveikatos apsaugą, darbą.

Prisidėk prie autistiškų asmenų įtraukties

Scroll to Top
Skip to content